Podporne pristaniške dejavnosti … in še mnogo več.

Naše delovanje je usmerjeno v kvalitetno opravljanje podpornih storitev za potrebe razvoja matične družbe.

Preberi več

Storitvena enota

Izvajamo najrazličnejša pomožna dela na terminalih koprskega pristanišča.

Komunalna enota

Upravljamo s centrom za zbiranje odpadkov, ki se nahaja znotraj pristaniškega območja.

Maritimna enota

V koprskem pristanišču opravljamo storitev priveza in odveza ladij ter ostale maritimne aktivnosti.

Kamionski terminal

Kamionski terminal je namenjen parkiranju tovornjakov za čas, ki je potreben, da voznik uredi vso zahtevano dokumentacijo pred vstopom v pristanišče.

Naročniški sistem na kamionskem terminalu

Olajšajte si poslovanje s prijavo v naročniški sistem.

Sistem najave kamionov

Sistem Najav kamionov – VBS (Vehicle Booking System) je spletna platforma za najavo vstopa kamiona, pregled stanja tovora in plana najave, pregled obiskov kamionov v pristanišču, pregled veljavnosti letnih dovolilnic za vstop v pristanišče ter urejanje podatkov organizacije, ki najavlja vstope kamionov.