Komunalna enota

Upravljamo s centrom za zbiranje odpadkov, ki se nahaja znotraj pristaniškega območja.

V pristanišču imamo vpeljan nov sodoben način gospodarjenja z odpadki, ki temelji na naslednjih principih:

 • ločevanje odpadkov na samem izvoru glede na vrsto in na način nadaljnje obdelave,
 • koristna oz. ponovna uporaba ločeno zbranih frakcij,
 • biološka obdelava biorazgradljivih odpadkov,
 • minimalno odstranjevanje odpadkov.

Po več letih gospodarjenja po navedenih principih ugotavljamo, da konča na deponiji za neuporabne odpadke, manj kot 20% vseh odpadkov.

Od zbranih odpadkov se reciklira naslednje odpadke: les, hlevski gnoj, obreznine, kovinske odpadke, papir in določeno vrsto plastike.

V  komunalni enoti izvajamo naslednja dela:

 • zbiranje in odvoz odpadkov in prevzem odpadkov s plovil,
 • kompostiranje bioloških odpadkov in oddaja komposta,
 • mehanizirano čiščenje cestišč, manipulativnih površin in skladišč,
 • nadzor in vzdrževanje sistema kanalizacije, lovilcev olj in greznic,
  pranje kontejnerjev in vozil,
 • skrbimo za urejanje zelenih površin ter čiščenje skladiščnih in ostalih površin po naročilu Luke Koper.

V podjetju razpolagamo s specifično strojno opremo, ki jo nudimo v najem zainteresiranim kupcem oziroma z njo izvajamo specializirana dela po naročilu.

 • Mobilno sito za kompost.
 • Strojna metla za čiščenje večjih površin.

Dodatne informacije

e: inpo@luka-kp.si
e: inpokomunala@luka-kp.si
tel: +386 5 66 56 702