Informacije javnega značaja – ZDIJZ

Skladno z Zakonom o sprememba in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, Luka Koper Inpo d.o.o. na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo vas, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja  na naslov mirna.muzenic@luka-kp.si ali po navadni pošti na naslov Luka Koper Inpo, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper s pripisom “Pooblaščenec za dostop do IJZ".

Sponzorstva in donacije

Informacije o sponzorstvih in donacijah so zbrane v PDF dokumentih.

Intelektualne storitve

Informacije o intelektualnih storitvah so zbrane v spodnjih PDF dokumentih.

Prejemki poslovodstva

Prejemki so zbrani v spodnjih PDF dokumentih.