Storitvena enota

Izvajamo najrazličnejša pomožna dela za terminale koprskega pristanišča.

Enota izvaja različno paleto storitev za matično družbo: tehtanje tovora na kamionih in vagonih, izvajanje storitev gospodarja garderob, kurirske službe in skrbnika stalne zbirke (arhiviranje dokumentarnega gradiva), izvajanja avtobusnega prevoza zaposlenih na območju pristanišča.