Naročniški sistem na kamionskem terminalu

Olajšajte si poslovanje s prijavo v naročniški sistem.

Obveščamo vas, da imate na Kamionskem terminalu v Kopru možnost prijave v naročniški sistem.

S plačilom varščine si zagotovite status naročnika, vaši vozniki pa bodo lahko vstopali direktno v pristanišče ali izstopali iz kamionskega terminala brez plačila z gotovino ali bančno kartico, vse dokler koriščene in neplačane storitve ne bodo dosegle višine vplačane varščine, ki predstavlja vaš naročniški limit.

Postopek prijave v naročniški sistem je sledeč:

  1. Na elektronski naslov tina.durdevic@luka-kp.si nam pošljite izpolnjen obrazec za prejemanje računov v elektronski obliki – eRačun, ki ga najdete tukaj in registrske številke kamionov, ki bodo koristniki naročniškega sistema kamionskega terminala. Vsako spremembo registrskih številk kamionov nam morate pravočasno pisno sporočiti, saj bodo ti podatki vneseni v informacijski sistem na kamionskem terminalu.  Če imate za vaše voznike urejene letne dovolilnice, bo pri evidentiranju koriščene storitve imel prednost odčitek dovolilnice in ne registracija kamiona.
  2. Na gornji elektronski naslov navedite tudi znesek varščine (naročniškega limita), ki jo želite vplačati. Na podlagi dogovorjene višine varščine, bo izstavljen račun, ki vam ga bomo posredovali v plačilo.
  3. Naslednji delovni dan po prejemu plačila na TRR, se aktivira naročniški sistem z naročniškim limitom v višini vplačane varščine. Pri tem vas pozivamo na pravilno navedbo sklica plačila, ki omogoča hitrejše evidentiranje plačila.
  4. V primeru direktnega vstopa prijavljenega vozila v pristanišče ali njegovem izstopu iz kamionskega terminala sistem pri obračunu upošteva vaš naročniški limit, kar pomeni, da vplačana varščina predstavlja mejno vrednost koriščenja storitev posameznega naročnika.
  5. Dvakrat mesečno (za obdobje od 1.do 15. ter od 16. do konca meseca) boste na vašo e-pošto prejeli excelovo tabelo koriščenih storitev  s prikazom vstopov ter ustrezen račun, ki ga je potrebno poravnati najkasneje v roku 8 dni. S plačilom računa se bo ustrezno sprostil izkoriščeni del vašega naročniškega limita.
  6. Računalniški sistem vas bo preko e-pošte 3-krat tedensko obveščal o trenutnem stanju na vašem naročniškem računu, tj. o stanju neizkoriščenega naročniškega limita. Poleg tega vas bo sistem dodatno obvestil, ko bomo prejeli in poknjižili vaše plačilo ter, ko boste dosegli določen minimalni znesek neizkoriščenega naročniškega limita (npr. 100 EUR). V slednjem primeru  morate preveriti ali ste plačali vse prejete račune ali pa je potrebno zvišati znesek varščine in s tem naročniškega limita.
  7. POMEMBNO! V kolikor se zgodi, da na vašem naročniškem računu ne bo dovolj neizkoriščenega naročniškega limita, bo moral voznik storitve poravnati takoj v gotovini ali s plačilno kartico.
  8. V primeru dodatnih pojasnil lahko pokličete na +386 5 66 56 763.