O podjetju

Naše delovanje je usmerjeno v kvalitetno opravljanje podpornih storitev za potrebe razvoja matične družbe.

Luka Koper INPO, d.o.o. je hčerinska družba podjetja Luka Koper, d.d. Posluje od leta 1996.

Naše delovanje je usmerjeno v kvalitetno opravljanje podpornih storitev za potrebe razvoja matične družbe.

Ob tem Luka Koper INPO ostaja zvesta svojemu izvornemu poslanstvu. Naša skrb je namreč, poleg uspešnega tržnega poslovanja, tudi zaposlovanje in usposabljanje invalidov ter iskanje in izvajanje takih programov, da jih invalidi glede na svoje delovne zmožnosti lahko izvajajo.

Storitve izvajamo na najvišji kakovostni ravni, kar potrjuje certifikat ISO 9001. Za odgovoren odnos do okolja  smo že leta ­­­­2002 prejeli certifikat ISO 14001.

Osnovni podatki o družbi

Luka Koper INPO, d.o.o.
Vojkovo nabrežje 38,  6000 KOPER
Okrožno sodišče v Kopru, reg. vl. 10502500
Osnovni kapital: 240.878,00 EUR
ID št. za DDV: SI73047813
Matična številka: 5918707

Organiziranost

Podjetje je razdeljeno na tri enote, ki združujejo sorodne programe oz. podobne dejavnosti.

Storitvena enota 

 • upravlja s kamionskim terminalom
 • opravlja storitev tehtanja kamionov in železniških voz
 • izvaja dejavnost kurirske službe in arhiviranja,
 • izvaja dejavnost avtobusnega prevoza zaposlenih na območju pristanišča.

Maritimna enota

 • opravlja priveze in  odveze ladij ter druge maritimne storitve (postavljanje zaščitnih pasov okoli ladij, dobava vode, prevoze s čolni za merjenje ugreza ladij)
 • zagotavlja preprečevanje onesnaženja morja  in odpravlja posledice njegovega onesnaženja
 • opravlja javno gospodarsko službo rednega pregledovanja ter čiščenja morskih površin v pristaniškem akvatoriju .

Komunalna enota

 • skrbi za izvajanje komunalnih storitev na območju pristanišča (prevzema odpadke ter jih razvršča, ločuje, obdeluje in predaja pooblaščenim organizacijam v nadaljnjo predelavo, odstranjevanje ali kot odpadne surovine)
 • upravlja s kompostarno
 • izvaja  javno gospodarsko službo zbiranja odpadkov z ladij v imenu in za račun matične družbe
 • skrbi za košnjo zelenih površin ter čiščenje prometnic in skladiščnih površin
 • vzdržuje kanalizacijsko omrežje skupne infrastrukture v lasti matične družbe (opravlja tekoče čiščenje, upravlja z lovilci olj., greznicami, malimi komunalnimi čistilnimi napravami ipd.)
 • izvaja pranje strojev, vozil in kontejnerjev

V podjetju nenehno sledimo cilju skupnega razvoja z matično družbo, zato smo vedno pripravljeni nuditi in oblikovati nove storitve za naše stranke.

Za  vsako dejavnost  iščemo nove programe in nudimo možnost sodelovanja z novimi poslovnimi partnerji, s katerimi bi lahko dodatno izboljšali poslovanje.

Kontakti

Robert Krajnc

Direktor, odgovoren tudi za vodenje maritimne enote

Predrag Dabič

Vodja tehničnega področja, pomočnik direktorja za področje VPD

Mirna Muženič

Vodja storitvene enote, pomočnik direktorja za področje ekonomike (odgovorna tudi za kamionski terminal)

Nenad Marinkovič

Delovodja maritimne enote

Kristifor Pantelin

Vodja komunalne enote

Kamionski terminal